BG EN IT

Нов български университет

Регламент за участие в майсторския клас в Нов български университет 

 

  • Право на участие в майсторския клас имат певци до 32-годишна възраст със завършено музикално образование или студенти в музикални академии и университети;

  • Регистрацията за майсторския клас става чрез попълване на формуляр през официалния уебсайт на Райна Кабаиванска – www.rainakabaivanska.net;

  • За конкурсното прослушване кандидатите подготвят репертоар от пет арии;

  • Прослушването се провежда лично от Райна Кабаиванска, която избира десет активни участници. Възможен е и допълнителен прием на слушатели; 

  • На разположение на участниците са пианисти-корепетитори и преподавател по италиански език; 

  • Най-добрите участници в майсторския клас се представят в Галаконцерт с оркестъра на Софийската опера и балет и специалното участие на Райна Кабаиванска; 

  • На участниците показали особено високи постижения по време на майсторския клас и галаконцерта се присъждат стипендии от фонд „Райна Кабаиванска“ на Нов български университет; 

  • Майсторският клас е открит за публика. 

 

 

Такси: 

Прослушване: 50 лв. 

Активни участници: 300 лв. 

Курсисти: 150 лв. 

Вход за публика: 5 лв. 

 

Сметки за заплащане по банков път 

В лева: 

Нов български университет 

София, България, 

ул. Монтевидео 21 

ОББ - клон Св. София 

Ул. "Св. София" № 7А  

BIC: UBBSBGSF  

IBAN: BG44UBBS78271010551907 

 

В евро: 

Нов български университет 

София, България, 

ул. Монтевидео 21 

Райфайзенбанк 

ул. Никола Петков 

BIC: RZBBBGSF  

IBAN: BG72RZBB91551460052961