EN BG IT

Happy Birthday, Raina Kabaivanska!

Честит рожден ден, Райна Кабаиванска! 

 

Buon Compleanno, Raina Kabaivanska! 

 

Happy Birthday, Raina Kabaivanska!  

 

Joyeux anniversaire, Raina Kabaivanska! 

 

 ph. Viktor Viktorov